0 262 655 21 93 - 0532 283 24 99

Sosyal Medyada Biz}

Hakkımızda

Kılıç Yaşam Petrol A.Ş. ’nin temelleri; amiral gemisi olan, Türkiye’nin Lokomotif Bölgesi Doğu Marmara da Endüstriyel Ambalaj sektöründe 2016 Yılında Gebze’de üretime başlaması ile atılmıştır. Geçen yıllar içinde İnşaat ve Petrol sektörlerinde birçok alanda lider ve öncü olarak faaliyetlerini artıran Kılıç Yaşam Petrol A.Ş. , bünyesindeki 3 ayrı sektör ve onlarca çalışanı ile ülkemize hizmet hizmet vermektedir.
Yatırım yaptığı sektörlerde daima lider ve dünyada söz sahibi markalar oluşturmayı hedefleyen Kılıç; modern üretim teknolojisi ve çağdaş yönetim uygulamalarını, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde en etkin şekilde kullanmaktadır.
Müşteri beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak, her zaman müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinen Kılıç; çevreci ve kaliteli ürünlerle bulunduğu sektörlerde her zaman lider ve öncü olmuştur.

Kılıç, hizmet verdiği tüm sektörlerde güvenirliği, müşterilerine gösterdiği özenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla bütün faaliyet alanlarında pazar lideri olarak yer almaktadır.

Entegre Yönetim Sistemleri ve Kaza Önleme Politikamız

Kılıç Yaşam Yapı A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile dünya
ENDÜSTRİYEL AMBALAJ imalat ve tedarik zincirinde yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;
1-  Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi, 
2-  Müşteri hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
3-  Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek, müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,
4-  Kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korunmayı sağlamayı,
5-  Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi,
6-  Kaza durumunda tüm seviyedeki görev ve sorumlulukları tanımlamayı ve acil durumlarda sorumlulukları bulunan tüm çalışanlarımıza ve alt-işverenlerimize eğitim vermeyi,
7-  Tehlikeli maddelerin operasyonu da dahil olmak üzere, riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirecek şekilde yönetmeyi,
8-  Operasyonun tüm bileşenlerindeki tehlikeleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,
9-  Kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik acil durum planları yapmayı ve planları sistematik olarak gözden geçirmeyi,
10- İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeyi ve iş güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
11- Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin önüne geçmeyi,
12- Yaptığımız işlerde sürdürülebilirlik boyutunu ön planda tutmayı, çevre, toplum ve insan sağlığına katkıda bulunmayı,
13- Çalışanlarımızın farkında lığını arttırarak Yönetim Sistemleri Standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. 

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

her geçen gün bir kalbe daha dokunmayı hedefliyoruz.